Yayınlar

Seçilmiş hakemli dergilerdeki makaleler

 • Köksal, E. & Ardıyok, Ş. (2022). Turkish Competition Authority’s First Hub-and-Spoke Cartel Decision. Journal of European Competition Law & Practice. 13(8), 566-570. LINK
 • Dalgic-Tetikol, D. E., Guloglu, B., & Köksal, E. (2022). Determinants of Internet Adoption in Turkey and the Need For a More Coherent Vision on Information and Communication Technologies Policy. Competition and Regulation in Network Industries23(4), 311-336. LINK
 • Aydınonat, N. E. & Köksal, E. (2019). Explanatory Value in Context: The Curious Case of Hotelling’s Location Model. The European Journal of the History of Economic Thought.  26(5), 879-910. LINK
 • Köksal, E. & Ardıyok, Ş. (2018). Regulatory and Market Disharmony in the Turkish Electricity Industry. Utilities Policy, 55, 90-98. LINK
 • Köksal, E. & Ardıyok, Ş. (2018). Diverging Approaches in Europe for the Most Favoured-Customer Clauses: How Turkish Competition Authority’s Decision for the Online Food Ordering Market Contributed. Journal of European Competition Law & Practice, 9(2), 119-123. LINK
 • Gürakar, E & Köksal, E. (2016). Institutional Evolution and Economic Development in Iran and Turkey. Middle East Development Journal, 8 (1), 32-64. LINK
 • Köksal, E. & Ardıyok, Ş. (2015). Reviewing regulatory policy for broadband in Turkey: The failure of service-based competition and the prospect of facility-based competition. Competition and Regulation in Network Industries, 16 (4), 354-377. LINK

Diğer hakemli dergilerdeki makaleler

 • Köksal, E., & Ardıyok, Ş. (2023). What did the Turkish Competition Authority Ignore in its First Hub-and-Spoke Cartel Decision? Ekonomi-tek12(1), 21–33. LINK
 • Köksal, E. & Ardiyok, Ş. (2021). Sendikasyon Kredilerinin Rekabet İktisadı Açısından İncelenmesi – Bilgi Ekonomisi, Risk Yönetimi ve İş Birliği. Ekonomi-tek, 10(1), 41-68. LINK
 • Köksal, E. & Ardıyok, Ş. (2019). Necessity of a Broader Market Definition in the Analysis of Syndicated Loans Markets. European Competition Law Review, 40(11), 547-555.  LINK
 • Köksal, E. & Ardıyok, Ş. (2018). Sektörel Düzenlemeler ve Davranışsal İktisat: 149 Sayılı Kararın Düşündürdükleri. Business & Management Studies, 6 (1), 48- 62LINK
 • Köksal, E. & Yurtseven, C. (2018). Türkiye’de Üniversite Öğrencisi Sayısındaki̇ Artışının Sinema Sektörünün Büyümesi̇ Üzerindeki Etkisi̇. International Review of Economics and Management, 6(3), 103-116. LINK
 • Erbil, C., Koksal, E., & Yurtseven, C. (2017). Mall Flicks – The Mall Boom in Turkey with an Unexpected Byproduct: The Movie Sector Expansion. Research in World Economy, 8(1), 1-17. LINK
 • Anıl, B., & Köksal, E. (2016). Türkiye’de İnterneti Kimler, Ne İçin Kullanıyor? İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(1), 1-13. LINK
 • Akben-Selçuk, E., Köksal, E, Altıok-Yılmaz, A. D. (2016). Şirket Birleşme ve Satın Almalarının Firma ve Sektör Düzeyinde Etkileri: Bir Literatür Taraması. Business & Management Studies, 4 (1), 48- 62LINK
 • Ardıyok, Ş., Demirkan, H., Köksal, E., & Yüksel, B. (2015). Mobil İletişim Hizmetlerinde Şebeke Tarafsızlığı Düzenlemeleri ve Trafik Yönetimi Uygulamalarının Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. Rekabet Dergisi16(3), 51–100. LINK
 • Ardıyok, Ş., Köksal, E., & Yüksel, B. (2015). Türkiye’de Telekomünikasyon Sektöründe Fiyat Sıkıştırmasını Önlemeye Yönelik Yeni Öncül Düzenlemeler Üzerine Bir Değerlendirme. Rekabet Dergisi, 16(2), 3–42. LINK
 • Köksal, E. & Anıl, B. (2015). The Determinants of Broadband Access and Usage in Turkey: Do Regions Matter? Topics in Middle Eastern and African Economies, 17 (1), 114- 133LINK
 • Köksal, E. (2011). Network neutrality and quality of service: a two-sided market analysis. International Journal of Management and Network Economics(1), 39-57. LINK
 • Köksal, E. (2010). Welfare Implications of Deviation from Network Neutrality: A Price Discrimination Application. International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking(2), 27-49. LINK
 • Köksal, E. (2008). An Analysis of Public Expenditures Using the Median Voter Theorem for Turkey. Dokuz Eylül Üniversitesi Isletme Fakültesi Dergisi(2), 211-225. LINK

Diğer dergilerdeki makaleler

 • Köksal, E. & Yüksel B. (2022). Hub-and-Spoke Kartelleri – İktisadi ve Hukuki Açıdan Bir Bakış. Rekabet Forumu, 154, 1-12. LINK
 • Köksal, E. (2021). The Economics of Electric Vehicles and the Need for a Public Policy. Network Industries Quarterly Turkey, 1(4), 6-9. LINK
 • Ardıyok, Ş., İkiler, B. & Köksal, E. (2021). A Brief Overview of Charging Infrastructure in EU and Turkey. Network Industries Quarterly Turkey, 1(4), 14-18. LINK
 • Köksal, E. (2020). The COVID-19 Pandemic Shows How Vital the Broadband Internet Infrastructure Is. Network Industries Quarterly Turkey, 1(2), 14-17. LINK
 • Köksal, E. (2019). Competition Policy Towards Digital Platfroms. Network Industries Quarterly, 21(4), 7-9. LINK
 • Köksal, E. & Uçar, B. G. (2019). Public interventions in platform industries: The role of interest groups and potential welfare effects. Network Industries Quarterly, 21(2), 3-5. LINK
 • Köksal, E. (2018). Endüstri 4.0: İnovasyon, Eğitim ve Kamu Politikaları. Biktisat, 1(3), 46-54. LINK

Kitap bölümleri ve editöryel çalışmalar

 • Köksal, E. & İkiler, B. (2022). Rekabet Kurulu’nun 2020 Akaryakıt Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesine Dair Yaklaşıma ve Verilerin İktisadi Analizine Yönelik Değerlendirmeler. İçinde K. C. Sanlı, D. Alma & D. Tanlı (Eds.), Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2021, 311-326, On İki Levha. LINK
 • Köksal, E. (2021). Regulation of Fiber and the Internet. İçinde M. Finger & M. Eroğlu (Eds.), Regulation of Turkish Network Industries, 383-401. Springer. LINK
 • Köksal, E. (2021).  Türkiye’de Platform Endüstrilerine Yönelik Kamu Müdahaleleri. İçinde O. Kent, vd. (Eds.), Türkiye Ekonomisinde Büyüme, Kalkınma ve Eşitsizlik, 282-303. Efil Yayınevi. LINK
 • Köksal, E. & Sesli, E. (2021).  Rekabet Kurulu’nun Uyumlu Eylem Kararları: Sanayi İktisadı Öngörüleri, ABD ve AB İçtihatlarıyla Ne Kadar Uyumlu? İçinde K. C. Sanlı & D. Alma (Eds.), Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2020, 85-114. On İki Levha. LINK
 • Köksal, E. & İkiler, B. (2020). Dünyada ve Türkiye’de Platformlara Yönelik Güncel Rekabet Politikaları: ABD’de Amex, Türkiye’de Sahibinden ve AB’de Google Shopping Kararları. İçinde K. C. Sanlı & D. Alma (Eds.), Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2019, 477-492, On İki Levha. LINK
 • Köksal, E. (2019). Neden Kendimize En Uygun Tarifeyi Seçemiyoruz? İçinde N. E. Aydinonat & Ü. B. Urhan (Eds.), Hayatın İçindeki İktisat, 19–26, İletişim Yayınları. LINK
 • Köksal, E. (2019). E-ticaret ve Dikey Kısıtlamalar Üzerine İktisadi bir Değerlendirme. İçinde K. C. Sanlı (Ed.), Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı, 108-131, On İki Levha. LINK
 • Köksal, E. (2012). Welfare Implications of Deviation from Network Neutrality: A Price Discrimination Application. In M. Bartolacci, & S. Powell (Eds.), Research, Practice, and Educational Advancements in Telecommunications and Networking, 108-131. LINK

Raporlar ve çalışma tebliğleri

 • Köksal, E. & Ardıyok, Ş., (2022). What did the Turkish Competition Authority ignore in its first hub-and-spoke cartel decision? SSRN
 • Bakış, O. & Köksal, E., (2022). Türkiye’de Bilgi İletişim Harcamaları ve Dijitalleşme. Betam Araştırma Raporu.SSRN
 • Bakış, O., Tetikol-Dalgıç, D. E., Deniz, P., Finger, M., Gümüş, İ., Köksal, E., (2022). Assessment of a Carbon Tax as a Tool to Decarbonize Turkey’s Energy Supply 2050. IC4R | İstanbul Center for Regulation, Report Series No.1. SSRN
 • Köksal, E., Ardiyok, Ş. (2021). Rekabet Kurulu’nun Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesine Yönelik Kararları: Sanayi İktisadı, AB ve ABD Uygulamaları Açısından Bir İnceleme. SSRN
 • Köksal, E., Ardiyok, Ş. & İkiler, B. (2021). Elektrikli Araçlar için Şarj Altyapısı – Türkiye için Fırsatlar ve Öneriler. SSRN
 • Köksal, E. & Ardiyok, Ş. (2019). Sendikasyon Kredilerinin Alıcı Gücü Açısından İncelenmesi. SSRN
 • Köksal, E. & Ardiyok, Ş. (2019). Sendikasyon Kredilerinin İncelenmesinde Daha Geniş Bir Pazar Tanımının Gerekliliği. SSRN
%d blogcu bunu beğendi: